ВОДАТА

ВОДАТА

„Водата“ е метафоричен поглед на животот во суша на луѓето што живеат во Пустец покрај Преспанското Езеро.