ИЗВОР НА ПРОБЛЕМИТЕ

ИЗВОР НА ПРОБЛЕМИТЕ

Љубопитна ќерка го испрашува таткото за неговото отсуство, а преку интервјуто со него и со целото семејство се обидува да дојде до ново сфаќање.

Што е причината за еден татко да биде отсустен и кои се последиците од неговото отсуство? И зошто му било толку тешко на Џон Поуп да биде вклучен во животот на ќерката?

Преку архивски материјали и семејни приказни режисерката на „Извор на проблемите“ ги спојува делчињата од нејзиното минато. Резултатот е вицкаста, емотивна приказна за семејството, љубовта, надежта и загубите.