Кратки филмови дел 2

БРЕГЗЕКУТИРАНИ

БРЕГЗЕКУТИРАНИ

France, 2018, 6 min., animation

Режија: Chris Shepherd 

КАМЧИЊА

КАМЧИЊА

Russia, 2018, 11 min.

Режија: Mikhail Zheleznikov

КИЕМ ХОЛИЈАНДА

КИЕМ ХОЛИЈАНДА

Netherlands, 2017, 14 min.

Режија: Sarah Veltmeyer

Улоги: Andi Bajgora, Florist Bajgora

МИНИ МИС

МИНИ МИС

Brazil, 2018, 16 min.

Режија: Rachel Daisy Ellis 

Улоги: Eloah Carvalho, Eloísa Pinto de Almeida, Maria Vitoria de Melo

НЕВОЗМОЖНИ ФОРМИ И ДРУГИ ПРИКАЗНИ III

НЕВОЗМОЖНИ ФОРМИ И ДРУГИ ПРИКАЗНИ III

Poland, 2018, 12 min., animation 

Режија: Marta Pajek

НЕПАТУВАЊЕ

НЕПАТУВАЊЕ

Serbia, 2018, 9 min., animation

Режија: Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr. 

Улоги: Maša Mileusnić (Narrator)

ПРЕСРЕТНУВАЧ

ПРЕСРЕТНУВАЧ

Finland, 2018, 5 min.

Режија: Risto-Pekka Blom