ЛИВАДА

ЛИВАДА

Приказна за пријателството меѓу два лика кои очигледно многу се разликуваат. Едниот е доктор, христијанин, а другиот селанец, муслиман. И на едниот и на другиот работата им е сѐ. Кога поради здравствени проблеми, селанецот не ќе може веќе да ја коси ливадата, тој одлучува и покрај противењето на докторот, да го стори тоа. Косењето на ливадата е кобно за селанецот кој умира. Косењето на ливадата го завршува докторот.