МИШКО

МИШКО

Ангел, тивко и повлечено момче, оди со својот другар Мишко да бере јаболка за продажба. Но, како што минува денот, Ангел сѐ повеќе се соочува со суровоста на Мишко и своите родители.