ПРОБА НА ОРКЕСТАРОТ

ПРОБА НА ОРКЕСТАРОТ

Во една мала средновековна капела доаѓа група музичари. Секој од нив вежба посебно на својот инстумент. Во капелата една телевизиска екипа веќе снима документарен филм, па музичарите добиваат понуда и тие да бидат дел од него. Како што одминува снимањето, секој музичар ја раскажува приказната за својот инструмент, но и за себеси...