ТУЃИНЦИ ВО ВОЗ

ТУЃИНЦИ ВО ВОЗ

„Туѓинци во воз“ се смета за еден од најдобрите филмови на Хичкок и неговата привлечност веројатно доаѓа од тоа што поврзува оригинално сиже со инсинуирачки страв. Ова е првокласен трилер на Хичкок, каде што тој, пред сѐ, е мајстор на одлични визуелни сетови.  

Фасциниран од интелигентни криминалци, кои дејствувале не од страст туку од внимателна пресметаност и кои обично се извлекувале од злосторствата, Хичкок го создава овој трилер заменувајќи убиство со заговор од имагинација и неморал. Вкрстениот договор за убиство во „Туѓинци во воз“ би бил совршено успешен, но само еден од туѓинците се согласува на тоа.